درباره گروه نرم افزاری اوجا سافت

اوجا، گونه ای از درخت نارون می باشد که بسیار سریع الرشد بوده و دارای فواید زیادی نیز می باشد. ویکی پدیا

گروه نرم افزاری اوجا سافت با توجه به ماهیت این درخت در رشد سریع، این نام را برای خود انتخاب کرد. ما معتقدیم که با افکار و ایده های مثبت و به کارگیری دانش و تجربه می شود محیط پیرامون خود را به سرعت به سمت بهبودی رشد داد.

از دید ما صرف داشتن تخصص برای برطرف کردن نیاز مشتری کافی نیست و در کنار آن تعهد درست انجام دادن کار و پشتیبانی و در کنار مشتری بودن هم نیاز است.

تمام سعی ما بر این است که مشتری، از اعتماد و سپردن کار خود به ما رضایت کامل داشته باشد.