درباره گروه نرم افزاری اوجا سافت

اوجا، گونه ای از درخت نارون می باشد که بسیار سریع الرشد بوده و دارای فواید زیادی نیز می باشد. ویکی پدیا

گروه نرم افزاری اوجا سافت با توجه به ماهیت این درخت در رشد سریع، این نام را برای خود انتخاب کرد. ما معتقدیم که با افکار و ایده های مثبت و به کارگیری دانش و تجربه می شود محیط پیرامون خود را به سرعت به سمت بهبودی رشد داد.

گروه نرم افزاری اوجاسافت در سال 1401 به شکل رسمی و با نام گروه ژرف اندیشان اوجا به شماره 9659 در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است .

از دید ما صرف داشتن تخصص برای برطرف کردن نیاز مشتری کافی نیست و در کنار آن تعهد درست انجام دادن کار و پشتیبانی و در کنار مشتری بودن هم نیاز است.

تمام سعی ما بر این است که مشتری، از اعتماد و سپردن کار خود به ما رضایت کامل داشته باشد.